Regelsæt

Admins er her for din skyld og arbejder for forummets bedste. En almen regel på forummet er, at man skal forsøge at holde en sober tone og vise andre brugere respekt. Formålet med reglerne er at skabe en god stemning og trygge forhold for alle brugere af websiden.


Som bruger af debatforummet på AS får man en enestående mulighed for at udveksle erfaringer med nogle af de mest passionerede akvarister på nettet. Til gengæld for dette privilegium, forventes man at deltage i en positiv debat hvor alle, efter bedste evne, yder det de kan til alles fælles bedste.


Det indebærer at man kommunikerer på en måde som alle kan være tjent med, og generelt udviser en adfærd der er til gavn for siden som helhed, og de andre brugere i særdeleshed.


Nedenstående regelsæt skal derfor ikke opfattes som en facitliste der viser hvad man skal undgå for at blive erklæret uønsket, men snarere ses som en række eksempler på adfærd der med sikkerhed vil få konsekvenser!


Betegnelsen "Websiden" i nedenstående regelsæt dækker over samtlige sider i netværket.

Forumregler

§1 Ved oprettelse af en bruger på Websiden, må man ikke opgive forkert navn.

§2 Vær venlig mod og respekter andre brugere og deres opfattelse på forummet.

§3 Udhængning, personangreb samt spredning af negativ information om/mod enkelt personer er ikke tilladt. Overtrædelse af denne regel ses som meget alvorligt og får ALTID en konsekvens i form af en advarsel eller udelukkelse fra forummet.

§4 Negativ omtale af forretninger/forretningsindehavere er ikke tilladt . Har du et problem med en forhandler, så tag direkte kontakt til denne - Websiden vil under ingen omstændigheder acceptere at siden bruges til at ovennævnte udhænges offentligt.

§5 Information som IP-adresse og e-postadresse gemmes og kan/vil anvendes ved brud mod reglerne. Websiden logger tid, data samt IP-adresse på samtlige postede indlæg. Ved grove forseelser vil Websiden rette henvendelse til brugerens internet-leverandør eller tage kontakt til retslige instanser.

§6 Indlæg og tråde kan låses ellers slettes, hvis admins finder der er sket et brud på reglerne. Admins forbeholder sig retten til uden varsel at slette indlæg og brugere, hvis det vurderes at reglerne er blevet brudt. Efterfølgende skal brugeren informeres om, hvorfor indlægget eller brugeren er blevet slettet, og i forhold til hvilken regel det er sket.

§7 Diskussion om låsning og sletning af tråde og indlæg tages op med admins over beskedsystemet og aldrig over forummet.

Markedsføring og reklame

§8 Annoncering af produkter må under ingen omstændigheder ske på forumet. Forhandlere skal bruge forhandlerforummet.

§9 Markedsføring og diskussioner af produkter må ikke forekomme på forumet af personer med økonomiske interesser for produktet, med mindre det specifikt er for at svare på spørgsmål om produktet, stillet af andre brugere.

§10 Såfremt en bruger sælger så mange fisk/udstyr at admins vurdere at denne bruger er forhandler, så kan denne bruger miste retten til at annoncere i det private annoncemarked. Denne kan så annoncere i annoncørernes annoncemarked mod et fast årligt beløb.

Grunde der sandsynligvis fører til at admins vurdere en bruger som værende forhandler. Alle kriterier behøver ikke være opfyldt på samme tid:

  • A) Brugeren har sin egen hjemmeside, hvor denne altid har et forskelligt udvalg af fisk til salg.
  • B) Brugeren opkøber fisk fra private, med henblik på videresalg
  • C) Brugeren opretter ofte nye annoncer på Websiden("Ofte" er admins skøn)
  • D) Brugeren reklamerer med åbningstid.
  • E) Brugeren importerer fisk eller udstyr, som denne videresælger.
  • F) Brugeren har et CVR nummer. Manglende CVR nummer fritager ikke en bruger fra at kunne defineres som forhandler.
  • G) Brugeren sælger nyt udstyr

§11 Alt handel skal foregå i køb-salg-bytte, samt overholde den gældende lovgivning i Danmark.

Ophavsret og brugsret

§12 Når man uploader billeder, artikler eller artsbeskrivelser, så giver man Websiden brugsret til materialet. Det betyder at Websiden må anvende materialet i den form og på det sted brugeren har uploadet det. Brugeren har ophavsret til materialet og kan bruge det i alle de sammenhænge denne ønsker, men kan ikke forlange Websiden fjerner materialet igen fra websiden.